Mapa 1
Baranów Mapa 2
Grodzisk Mazowiecki
Jaktorów
Milanówek
Podkowa Leśna
Żabia Wola
Winieta
Winieta
Winieta
Winieta
INFORMACJA O PAŃSTWOWYM OGNISKU PLASTYCZNYM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Konkurs Plastyczny "Ja w Czasie i Przestrzeni XXI Wieku"
 
oSTRONA GŁÓWNA
oAKTUALNOŚCI
 
 

Państwowe Ognisko Plastyczne zostało założone w 1949 roku z inicjatywy grodziskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych prowadzonego przez art. malarza Edwarda Kokoszkę. Od 1953 roku zostało zarejestrowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i zyskało rangę placówki państwowej o nazwie funkcjonującej do dziś.

Wykładowcami w Ognisku byli zawsze artyści malarze i graficy oraz teoretycy sztuki o bogatym doświadczeniu artystycznym i pedagogicznym jak: Jan Skotnicki, Antoni Cetnarowski, Armand Vetulani, Marian Sztuka, Tadeusz Łapiński, Andrzej Kossakowski, Janusz M. Michałowski, Aleksander Turek i Jan Leśniak.

Ognisko zostało ukształtowane wieloletnim doświadczeniem artystów - pedagogów, jako placówka przygotowująca świadomych odbiorców sztuki oraz pomagająca młodzieży w dostawaniu się do średnich i wyższych szkół artystycznych. Zasady uczenia się w Ognisku zawarte są w Statucie. Szczególny nacisk kładzie się na indywidualną pracę ze słuchaczem. Ognisko prowadzi zajęcia popołudniowe w dni powszednie od godz. 15.00 do 19.30 w pracowniach: rysunek i malarstwo, grafika, wiedza o sztuce. Dla zaawansowanych udostępnia się pracownie: fotograficzną i tkactwa artystycznego. We wszystkie dni można korzystać z konsultacji. Rok pracy trwa od września do czerwca. W czerwcu odbywa się wystawa roczna prac słuchaczy udostępniona dla wszystkich na wzór wystaw akademickich. W okresie wakacji organizowane są zajęcia w formie warsztatowej.

Stopka