Powiat Grodziski, województwo mazowieckie

Główna treść‡ strony

Spółka Wodna Opypy

Bardzo wysoki poziom wód gruntowych oraz w większości nieprzepuszczalne warstwy gruntu występujące przy powierzchni terenu powodują, iż Opypy narażone są na częste podtopienia. Oprócz zalanych piwnic i stojącej na działkach wody, występują również problemy z utrzymaniem przejezdności dróg gruntowych.

Dzięki zaangażowaniu Pani Sołtys oraz mieszkańców, 14 lutego br. powstała Spółka Wodna Opypy.

Zgodnie z Ustawą o Prawie Wodnym, spółki wodne działają na rzecz swoich członków, również tych, na których ciąży obowiązek prawny utrzymania i konserwacji szczegółowych urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów melioracyjnych, drenów i sączków. Ponieważ obszar oddziaływania urządzeń melioracyjnych dotyczy praktycznie całego terenu Sołectwa Opypy, ważnym jest, aby jak największa liczba mieszkańców została członkami Spółki.

Spółka Wodna Opypy działa na podstawie statutu zatwierdzonego w dniu 23 lutego 2011 r. przez Starostę Grodziskiego. Cele jakie sobie postawiła to udrożnienie istniejących rowów melioracyjnych i drenów, odtworzenie ich przebiegu po zasypaniu oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, budowa nowych urządzeń melioracyjnych. Realizacja ww. postanowień pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do naturalnych odbiorników wody, rozwiązując problemy z podtopieniami.

Więcej informacji na temat Spółki uzyskają Państwo na stronach internetowych http://www.opypy.com.pl, http://swo.opypy.waw.pl oraz na forum mieszkańców pod adresem http://opypy.waw.pl

Stopka

STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Maz.

tel.: (22) 724-28-71, (22) 724-07-11, (22) 755-23-36
fax: (22) 724-30-49

e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl
www: http://www.powiat-grodziski.pl

Godziny pracy Starostwa:
pon., wt., śr. w godz. 8.00 - 16.00
czwartek w godz. 8.00 - 17.00
piątek w godz. 8.00 - 15.00
Wydział Komunikacji
tel.: (22) 729-96-81, (22) 755-55-16, (22) 723-30-45,
fax: 724-16-99
obsługa interesantów w godzinach:
pon., wt., śr. od 8.00 do 15.30
czwartki od 8.00 do 16.30,
piątki od 8.00 do 14.30
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ul. Żyrardowska 48, Budynek A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 755-52-24, (22) 755-79-31

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://www.bip.powiat-grodziski.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

Certyfikat za udział w ogólnopolskiej akcji Przejrzysta Polska

Związek Powiatów Polskich


Witryna www.powiat-grodziski.pl wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.
Ok, rozumiem Więcej informacji