Powiat Grodziski, województwo mazowieckie

Główna treść‡ strony

Logo

(Zam: 13.11.2015 r., godz. 08.00)

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc taka będzie świadczona bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej będzie możliwy od stycznia 2016 roku.

Pomoc będzie polegała m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia br. pomoc taka będzie przysługiwała: młodzieży do 26. roku życia, osobom fizycznym, które z pomocy społecznej będą posiadały poświadczenie swej sytuacji (roczne wyprzedzenie w stosunku do wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej), osobom, które ukończyły 65. rok życia, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom oraz osobom dotkniętym lub zagrożonym np. klęską naturalną czy żywiołową.

Uprawnieni do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogli uzyskać porady w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa związanego z ubezpieczeniami społecznymi, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy będzie świadczona w 4 miejscach, w wymiarze 5 dni roboczych:

1) Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);

2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żwirki i Wigury 4 (od poniedziałku do piątku w godz. 9- 13).

Dwa pierwsze punkty będą prowadzone przez powiat, dwa kolejne przez organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione na podstawie konkursu ogłoszonego przez Zarząd.

Warto zaznaczyć, że pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem pomocy w przygotowaniu do jej rozpoczęcia).

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim szeroko pojęta edukacja prawna, która ma służyć kształtowaniu świadomości prawnej obywateli, promowaniu mediacji oraz wyrównywaniu szans w dostępie do profesjonalnej pomocy prawnej.

Decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października br. ogłoszono konkurs na składanie ofert związanych z realizacją zadania i prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie powiatu: www.powiat-grodziski.pl. Również tam będą Państwo mogli zapoznać się z informacjami w zakresie pomocy prawnej, które będą sukcesywnie przez nas zamieszczane.

Stopka

STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Maz.

tel.: (22) 724-28-71, (22) 724-07-11, (22) 755-23-36
fax: (22) 724-30-49

e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl
www: http://www.powiat-grodziski.pl

Godziny pracy Starostwa:
pon., wt., śr. w godz. 8.00 - 16.00
czwartek w godz. 8.00 - 17.00
piątek w godz. 8.00 - 15.00
Wydział Komunikacji
tel.: (22) 729-96-81, (22) 755-55-16, (22) 723-30-45,
fax: 724-16-99
obsługa interesantów w godzinach:
pon., wt., śr. od 8.00 do 15.30
czwartki od 8.00 do 16.30,
piątki od 8.00 do 14.30
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ul. Żyrardowska 48, Budynek A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 755-52-24, (22) 755-79-31

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://www.bip.powiat-grodziski.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

Certyfikat za udział w ogólnopolskiej akcji Przejrzysta Polska

Związek Powiatów Polskich


Witryna www.powiat-grodziski.pl wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.
Ok, rozumiem Więcej informacji