Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

3957
Samorząd Powiatowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128) został zobligowany do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Stosowny dokument dotyczący szeroko rozumianej ochrony zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Grodziskiego został przyjęty Uchwałą Nr 93/XIII/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2011 roku.

Celem programu jest ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Fundusze Europejskie