Jesteś tutaj:

Główna treść strony

„Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”

2568


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Działanie 6.1. Kultura.


16 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”. Powiat Grodziski na realizację projektu, którego całkowita wartość wynosi 1 845 473,50 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura w wysokości 984 586,40 zł.
W ramach projektu w 2009 roku wyremontowany został dach Muzeum i pokoje gościnne.

W 2010 roku wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz remont instalacji elektrycznych.

W 2011 roku realizowane były prace na terenie parku otaczającego Muzeum, w ramach których wykonane zostały trzy aleje dojazdowe oraz plac zabaw dla dzieci. Istniejąca zieleń została poddana cięciom pielęgnacyjnym oraz zasadzono nową roślinność, której pielęgnacja w ramach projektu trwała do maja 2012 r.

Dofinansowanie uzyskane z Unii Europejskiej pozwoliło na dostosowanie Stawiska do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu do budynku Muzeum, zakup schodołazu, stworzenie udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dostosowanie prezentacji multimedialnej „Wirtualne Stawisko” dla osób niedosłyszących poprzez przełożenie tekstu na język migowy.

Realizacja projektu została zakończona 14 września 2012 roku.

Wykaz poniesionych w ramach projektu wydatków kwalifikowanych współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik

Wykaz poniesionych w ramach projektu wydatków niekwalifikowanych sfinansowanych przez Powiat Grodziski. Załącznik

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
Fundusze Europejskie