Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Pomoc prawna

11142
Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc taka jest świadczona bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomoc polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. pomoc taka przysługuje młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, które z pomocy społecznej będą posiadały poświadczenie swej sytuacji (roczne wyprzedzenie w stosunku do wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej), osobom, które ukończyły 65 rok życia, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom dotkniętym lub zagrożonym np. klęską naturalną czy żywiołową.

Ponadto od 1 stycznia 2017 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły korzystać kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Uprawnieni do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać porady w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa związanego z ubezpieczeniami społecznymi, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w 4 miejscach, w wymiarze 5 dni roboczych:

1) Żabia Wola, ul. Główna 5, tel. 46 857 85 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13), nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów i radców prawnych;

Informujemy, że od 15 kwietnia 2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 zostanie przeniesiony do budynku obok przy ul. Wiejskiej 2f w Żabiej Woli

2) Milanówek, ul. Piasta 30, tel. 22 299 71 74 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16), nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów i radców prawnych;

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A, tel. 22 299 51 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12), punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata;

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A, tel. 22 299 51 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 12- 16), punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata.

Dwa pierwsze punkty są prowadzone przez powiat, dwa kolejne przez organizację pozarządową, która została wyłoniona na podstawie konkursu ogłoszonego decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 października 2017 r.

Warto zaznaczyć, że pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem pomocy w przygotowaniu do jej rozpoczęcia).

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim szeroko pojęta edukacja prawna, która ma służyć kształtowaniu świadomości prawnej obywateli, promowaniu mediacji oraz wyrównywaniu szans w dostępie do profesjonalnej pomocy prawnej.
Fundusze Europejskie