Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Fundusze na działalność OSP dla 3 gmin z Powiatu Grodziskiego

Data: 21.05.2020 r., godz. 10.06   166
Strażnice z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Grodziskiego otrzymały dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc, często narażając własne życie. W szeregach drużyn OSP są druhowie odpowiednio przeszkoleni z ratownictwa drogowego oraz medycznego, którzy najczęściej, jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Skuteczność ich działania uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują.

- Nie jest możliwe prawidłowe realizowanie zadań, w tym w szczególności ratowanie życia poszkodowanym, bez odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP w specjalistyczne samochody oraz sprzęt. Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych, dlatego też konieczne jest wsparcie samorządu województwa. Działania te korzystnie wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego całego regionu – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wnioski złożyło wiele gmin, wśród beneficjentów znalazły się trzy gminy z Powiatu Grodziskiego. Gmina Żabia Wola otrzyma 20 tys. zł na remont dachu siedziby OSP Skuły, gmina Jaktorów pozyska 20 tys. zł, które przeznaczy na remont remizy OSP Międzyborów. Gmina Baranów zyska 8 tys. zł na remont strażnicy OSP w Bożej Woli. 

Źródło: www.mazovia.pl

Grafika:pixabay.com