Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowe zasady przeprowadzania badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim

Data: 20.05.2020 r., godz. 12.54   160
Od 11 maja 2020 roku obowiązują nowe zasady przeprowadzania badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim. Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora placówki.
Drodzy Klienci,
zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 4 maja 2020r. przywrócono stacjonarną działalność naszej Poradni.
Od 11 maja 2020r. planujemy powrót do badań diagnostycznych dzieci i młodzieży.

W pierwszej kolejności będą badane dzieci, które potrzebują orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 musimy przestrzegać wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów ustalanych przez Ministra Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz zasady bezpieczeństwa wynikające z organizacji i specyfiki pracy Poradni.

Rodzicu, jesteś zobowiązany na terenie Poradni dla bezpieczeństwa swojego i Twojego dziecka oraz specjalistów, pracowników oraz innych klientów zastosować się do przyjętych zasad obowiązujących w naszej Poradni:

1. Na wyznaczoną przez specjalistę godzinę jeden rodzic przychodzi tylko z dzieckiem (bez osób towarzyszących), które ma być diagnozowane 10 min. przed wyznaczonym czasem.

2. Fakt przyjścia zgłasza telefonicznie lub przez domofon, podając nazwisko specjalisty.

3. Po wejściu do przedsionka Poradni rodzic i dziecko oczekują na wykonanie pomiaru temperatury dziecka i rodzica termometrem bezdotykowym. W przypadku temperatury 370C lub wyższej badanie nie zostanie przeprowadzone.

4. Katar czy kaszel alergiczny musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

5. Dziecko i rodzic muszą posiadać maseczkę na twarzy zakrywającą nos i usta oraz mieć założone jednorazowe rękawiczki na dłonie. (dzieci powyżej 4 r.ż)

6. Dziecko i rodzic na badanie przynosi własne przybory do pisania (długopis, ołówek, kredki). Dokumenty wskazane przez specjalistę i wymagane do przeprowadzenia diagnozy, prosimy przynosić bez foliowych koszulek.

7. Dziecko nie przynosi na badanie własnych zabawek.

8. Przed wejściem do Poradni należy założyć ochraniacze na obuwie, które zapewnia Poradnia.

9. Odzież wierzchnią zostawiamy w przestrzeni przy wejściu głównym.

10. Rodzic z dzieckiem udają się do gabinetu tylko ze specjalistą.

11. Rodzice dzieci powyżej 8 r.ż. po rozpoczęciu diagnozy przez specjalistę opuszczają Poradnie i zgłaszają się po odbiór dziecka o godzinie wyznaczonej przez specjalistę oczekując na telefon specjalisty. Dziecko zostaje odprowadzone rodzicowi przez specjalistę.

12. W przypadku rodziców dzieci poniżej 8 r.ż. rodzic oczekuje na dziecko wyznaczonym (oznaczonym) do tego miejscu. W tym czasie staramy się nie przemieszczać, aby nie narażać innych na kontakt.

13. Na korytarzu znajdującym się na parterze oraz 1-szym piętrze mogą przebywać max. 2 osoby oraz 1 osoba na półpiętrze przy wejściu na 2-gie piętro.

14. Rodzic i dziecko po przybyciu do Poradni proszeni są o zachowanie odstępu 2 metrów od innych osób.

15. Na terenie Poradni jest zakaz używania telefonów i innych urządzeń medialnych oraz nakaz zachowania ciszy i wszelkich środków bezpieczeństwa.

16. Podczas wizyty w Poradni stosujemy się do ww. zasad oraz poleceń specjalisty.

17. W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze specjalistą wykonującym diagnozę przez służbową pocztę elektroniczną. Wykaz adresów poczty specjalistów znajduje się w zakładce FUNKCJONOWANIE PORADNI na stronie internetowej Poradni http://pppgrodziskmazowiecki.szkolnastrona.pl.

18. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odwołaniem badania lub jego przerwaniem.


Grafika:pixabay.com