Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim zachęca do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody

Data: 13.12.2019 r., godz. 08.35   469
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
Adresatami Konkursu w roku szkolnym 2019/2020 są szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu są przeprowadzane w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Rejestracji do konkursu dokonuje się poprzez stronę internetową: https://konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1 , gdzie dostępny jest również regulamin konkursu z załącznikami (np. zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie). Należy zarejestrować szkołę a następnie poszczególnych uczniów gotowych sprawdzić swoją wiedzę.

Rejestracji należy dokonać do 20 GRUDNIA 2019 r.

Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 10 stycznia 2020 r, następnie szkoła, pomiędzy 20 stycznia a 14 lutego wskazuje termin I szkolnego etapu konkursu, przeprowadzonego on-line, Proponowany przedział czasu na realizację I etapu to 2 -27 marca 2020. Do 8 kwietnia szkoły zostaną powiadomione o wynikach, na 8 maja planuje się II etap konkursu - powiatowy. Wyniki etapu powiatowego zostaną przedstawione do 15 maja, a 16 czerwca 2020r. odbędzie się ogólnopolski III etap konkursu.

Na laureatów pierwszych 3 miejsc czekają nagrody pieniężne od 1000 do 3000 zł.