Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekt „Absolwent” – to szansa dla osób niewidomych i słabo widzących na znalezienie zatrudnienia

Data: 12.12.2019 r., godz. 14.19   394
Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, które:
• posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach (wszelkiego rodzaju studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
• są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Uczestnikom są oferowane:
• szkolenia i kursy zawodowe,
• nauka języków obcych,
• płatne staże zawodowe,
• doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
We wszystkich sprawach dotyczących projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.