Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Skorzystaj z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powiatowy Urząd Pracy ma wolne środki!

Data: 27.09.2019 r., godz. 11.10   422
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że posiada wolne środki finansowe dla 2 stanowisk na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowana będzie dla osób w wieku 30 lat i więcej, należących do grup defaworyzowanych, pozostających bez pracy w powiecie grodziskim, w tym:
-kobiet,
-osób w wieku 50 lat i więcej,
-osób z niepełnosprawnościami,
-osób długotrwale bezrobotnych (tj. zarejestrowanych nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy),
-osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: to pomoc finansowa udzielana w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy. Maksymalna kwota refundacji: 24 000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim: http://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/