Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Szkolenia dla NGO

Data: 06.09.2019 r., godz. 08.53   130
Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji społecznych z powiatu grodziskiego, Stowarzyszenie Europa i My przygotowuje cykl darmowych szkoleń, warsztatów i seminariów adresowanych do lokalnych liderów. Organizacja zachęca do wypełnienia ankiety, która pomoże wybrać tematy ważne i pomocne w codziennej pracy NGO.
Stowarzyszenie Europa i My od wielu lat prowadzi Grodziskie Centrum Obywatelskie (www.grodzisk-ngo.pl), w ramach którego wspiera wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych, a także zwykłych obywateli, którzy chcą rozpocząć pracę społeczną. Dzięki wsparciu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2019 roku oferujemy cykl darmowych szkoleń, warsztatów i seminariów, który ma na celu wzmocnienie organizacji i grup nieformalnych. Chcemy aby tematy w ramach oferty edukacyjnej w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom uczestników szkoleń, w związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej tu https://forms.gle/HKX1pMU2v16LPvKe6

Na Mazowszu zarejestrowanych jest 23 tyś organizacji pozarządowych. Większość z nich zajmuje się sportem, kulturą, edukacją, zdrowiem, pomocą społeczną i rozwojem lokalnym. Niestety nie wszystkie działają aktywnie i sprawnie. Stowarzyszenie Klon/Jawor na podstawie wyników badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” szacuje, że około 65-70-% będących w rejestrze organizacji rzeczywiście prowadzi swoją działalność. Pozostałe ją zawiesiły bądź zakończyły, jednak nie wyrejestrowały się z rejestrów. Dlaczego tak się dzieje? Organizacje borykają się z wieloma problemami.
Trudności z zapewnieniem materialnego funkcjonowania organizacji (wkład własny do projektów, zakup sprzętu) od wielu lat są najbardziej palące.

W ostatnich latach wzrósł problem związany z kapitałem ludzkim (znalezieniem osób gotowych do bezinteresownego zaangażowania się, utrzymaniem personelu i wypaleniem się liderów).

Kolejnymi ważnymi potrzebami jest chęć poszerzenia działań i promocja. Organizacje dostrzegając te trudności starają się zdobywać wiedzę i umiejętności aby w jak największym stopniu eliminować je. Jak wynika z badań, aż 83% organizacji deklaruje chęć uczestnictwa w szkoleniach.
Fundusze Europejskie