Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Są wyniki naborów z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie!

Data: 04.09.2019 r., godz. 12.46   606
W ramach marcowego naboru z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie.
30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach od 13 marca do 12 kwietnia 2019 r.

W powiecie grodziskim zostanie dofinansowany remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837. 
Otrzymane dofinansowanie jest w wysokości: 1 558 331,00 zł.                                                       

Pozytywnie pod względem merytorycznym i formalnym został oceniony wniosek dotyczący rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531m. 
Wnioskowane dofinansowanie wynosi: 4 623 033,00 zł. Obecnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

Fot. Droga powiatowa 1503W Opypy-Książenice