Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Chcesz założyć firmę? Wykorzystaj środki z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Data: 14.08.2019 r., godz. 08.40   660
Jeśli masz pomysł na uruchomienie działalności gospodarczej to nie zwlekaj! Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim i złóż wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.
Już niedługo będzie można złożyć wniosek do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (III)”.

W jego ramach ze wsparcia finansowego mogą skorzystać osoby w wieku 18-29 lat, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, należą do kategorii NEET i chcą podjąć działalność gospodarczą.

Wnioskodawca powinien spełnić wszystkie warunki łącznie: pozostawać bez pracy, nie kształcić się (tj. nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki), nie szkolić się (tj. nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie).

Nabór wniosków będzie się odbywał od 2.09. 2019 r. do 6.09.2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim: www.grodziskmazowiecki.praca.gov.pl