Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WARTO ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

Data: 13.08.2019 r., godz. 14.38   412
Dzieci to przyszłość rodziny, w której od najmłodszych lat powinny wzrastać. Niektóre z nich jednak potrzebują wsparcia i miłości. Możesz im pomóc – zostań rodziną zastępczą! Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.
Rodzina to podstawowe środowisko, gdzie dziecko może się rozwijać. To tam powinno czuć się bezpiecznie, kształtować swoje umiejętności i uczyć się tworzenia właściwych i trwałych więzi. Nie zawsze jednak odnajdują to wszystko w rodzinie biologicznej. Pomocą może być rodzicielstwo zastępcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kandydaci na rodziców zastępczych muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia. To jednak żaden problem.

Szkolenia dla kandydatów z terenu powiatu grodziskiego prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Nie musisz się martwić, że sobie nie poradzisz. Na potrzeby rodzin zastępczych i dzieci w PCPR zatrudnieni są specjaliści: psycholog, pedagog, specjalista ds. uzależnień.

Prowadzona jest również grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz organizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje np. w zakresie opieki nad dziećmi, w zakresie rozumienia ich potrzeb i stanów emocjonalnych, w zakresie prawnych aspektów pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zarówno rodzice zastępczy, jak i dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych mogą liczyć na wsparcie specjalistów pracujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Na co dzień z rodzicami zastępczymi i dziećmi pracują, w ich środowiskach zamieszkania, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy m.in.:
- udzielają pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
- przygotowują plan pomocy dziecku;
- pomagają rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
- zapewniają, według możliwości, rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
- udzielają wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Więcej informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11; 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 724-15-70 wew. 24; www.pcpr.powiat-grodziski.pl

  Może i Ty jesteś komuś potrzebny?                                                                                                                                              
Fot.pixabay.com