Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1504 w Opypach

Data: 22.03.2019 r., godz. 14.00   290
Obecnie trwają roboty na ul. Paprociowej
Wartość robót wynosi 590 400 zł. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie na odcinku o długości 727 m warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego kamiennego, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym gruntowych zjazdów.

Na realizację dwóch zadań – tego oraz przebudowy ul. Nałkowskiej i Centralnej w Radoniach i Adamowiźnie powiat grodziski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 243 751 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”


Fundusze Europejskie