Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dotacja na przebudowę drogi

Data: 23.02.2018 r., godz. 13.30   573
.
W bieżącym roku będą przebudowane ulice Z. Nałkowskiej i Centralna położone w Radoniach i Adamowiźnie w ciągu drogi powiatowej nr 1504W.

Obecna droga powiatowa nr 1504W została wybudowana w latach 1970-1980. Na dzień dzisiejszy jest ona w bardzo złym stanie technicznym, ma liczne ubytki, uszkodzenia i spękania siatkowe, a ponadto jest dosyć wąska – w najszerszym miejscu ma 5,20 metrów. Na dodatek na całym odcinku przydrożne rowy są zanieczyszczone, przez co niemożliwe jest właściwe odwodnienie korony drogi.

W ciągu całego odcinka, który zostanie przebudowany, brak jest chodników, peronów przystankowych oraz oznakowania poziomego, tak więc przebudowa drogi wpłynie korzystnie na komfort kierowców, ale również rowerzystów, a także bezpieczeństwo pieszych.

Szerokość jezdni po przebudowie będzie miała 6 metrów szerokości, chodniki o łącznej długości 1374 metrów bieżących oraz 6 przystanków autobusowych wyposażonych w perony, zaś na całej długości droga będzie odwadniana za pomocą rowów.
Remont odcinka o długości 1558 metrów zostanie sfinansowany ze środków finansowych powiatu grodziskiego, gminy Grodzisk Mazowiecki, a także dzięki dotacji z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Całkowita wartość inwestycji to 5 406 264,48 zł, dotacja z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 3 243 571 zł.

W lutym został także złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dofinansowanie w kwocie 436 845,41 zł budowy kładki dla pieszych przez rzekę Mrowna. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, a zwłaszcza dzieci, które uczęszczają do pobliskiej szkoły w Adamowiźnie.

Powiat grodziski złożył również wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie w kwocie 2 976 563 zł na przebudowę drogi nr 3833W w Kaskach. Obecnie wniosek jest jako pierwszy na liście rezerwowej. Istnieje jednak możliwość uzyskania dotacji, dzięki oszczędnościom przetargowym powstałym w trakcie realizacji inwestycji, które otrzymały dofinansowanie.

Oprócz tych dużych inwestycji wykonywany jest szereg inwestycji mniejszych, jednak istotnych ze względu na bezpieczeństwo pieszych, dlatego władze powiatu grodziskiego w ostatnich dniach zeszłego roku przeznaczyły blisko 26 000 zł na nowoczesne oświetlenie dyscyplinujące kierowców, które zlokalizowane jest w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II przy szkole. Wkrótce zostanie także w Podkowie Leśnej wykonany z budżetu powiatu chodnik na ul. Brwinowskiej (odcinek od ulicy Orlej do Sokolej).

Starostwo Powiatu Grodziskiego


Fundusze Europejskie