Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Prawo dla uczniów

Data: 13.11.2017 r., godz. 09.00   549
Znajomość swoich praw i obowiązków jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna. Uczenie się ich z ustaw, które często napisane są zawiłym językiem, może być trudne. Pomocny jest wtedy znawca prawa, który w sposób przystępny może wyjaśnić skomplikowane przepisy.
Taką właśnie okazję mieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grodziskiego. Adwokat Piotr Przygoda, który udziela również porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, tym razem w czterech placówkach oświatowych opowiadał m.in. o zakładaniu własnej działalności gospodarczej, różnicach między umową o pracę, dzieło i zleceniem, zasadach zatrudniania nieletnich oraz sposobach rozwiązywania umowy z pracodawcą.

Na spotkaniach poruszono więc kwestie ważne dla młodych ludzi, którzy za chwilę wkroczą w dorosłe życie i rozpoczną szukanie pracy. Słuchacze mieli także możliwość zadawania pytań, a kto nie chciał wyjaśniać nurtujących go kwestii na forum publicznym, mógł po wykładzie porozmawiać z adwokatem na osobności.

Zajęcia zostały zorganizowane zgodnie z założeniami ustawy z 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Taka forma edukacji jest istotnym elementem kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Twórcy ustawy założyli, że ułatwiony kontakt m.in. z adwokatem czy radcą prawnym pozwoli na łatwiejsze dochodzenie swoich praw, a także chronienie ich, ale również powstrzyma przed świadomym naruszaniem wolności i praw innych. Efektem takiej postawy będzie zmniejszona liczba sporów i większa skłonność do rozwiązywania ich polubownie. W ten sposób świadomość prawna jest ważnym czynnikiem kształtującym ład społeczny.

W zeszłym roku udzielono prawie 800 porad w czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych na terenie powiatu grodziskiego. Najczęściej przychodzono w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, ale poruszano również tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi, prawem karnym, prawem podatkowym oraz inne.
Dane te potwierdzają, że ustawa spełnia swoje zadanie i wyrównuje szanse w dostępnie do informacji prawnej mieszkańców z mniejszych miejscowości, a także tym, którym grozi wykluczenie społeczne, ale również, co bardzo ważne, oferuje ochronę interesów na etapie przedsądowym.

Więcej informacji na temat pomocy prawnej oraz zasadach jej organizacji w powiecie grodziskim można znaleźć na stronie www.powiat-grodziski.pl w zakładce starostwo/ pomoc prawna.

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu Grodziskiego
Fundusze Europejskie