Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Data: 18.07.2017 r., godz. 13.20   498
 
Z dniem 29 czerwca br. rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Prace będą się toczyły zgodnie z przyjętym harmonogramem z szerokim udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok. Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku.

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
(plik .docx do pobrania)

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2018 rok
(plik .doc do pobrania)
Fundusze Europejskie