Jesteś tutaj:

Główna treść strony

„Kresowa Atlantyda” w Stawisku

Data: 08.05.2017 r., godz. 14.25   509
7 maja odbyło się w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku spotkanie z profesorem Stanisławem Nicieją, autorem książki „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”.
Profesor Stanisław Nicieja jest historykiem i historykiem sztuki XIX i XX wieku, profesorem nauk humanistycznych, wieloletnim rektorem Uniwersytetu w Opolu, autorem wielu cenionych książek o Kresach, przede wszystkim sławnego dzieła „Cmentarz Łyczakowski”.

Podczas niedzielnego spotkania prezentował dziewiąty tom monumentalnej „Kresowej Atlantydy, historii i mitologii miast kresowych”. Tego samego wieczoru odbył się również koncert piosenek lwowskich w wykonaniu zespołu „Fidelis”.

Kapela Folkloru Miejskiego „Fidelis” powstała w 1987 roku w Przemyślu. Zespół w swoim repertuarze estradowym specjalizuje się w folklorze lwowskim, za który nagradzany jest za autentyzm i wysoką kulturę wykonania.

W Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów artyści w składzie: Teresa Kuczera-Król oraz Jan Nowakowski zaprezentowali z mistrzostwem znane i lubiane piosenki lwowskie. Koncert spotkał się z pozytywnym odbiorem zgromadzonej publiczności. Artyści wielokrotnie bisowali i zostali nagrodzeni przez publiczność gromkimi brawami na stojąco.


Fundusze Europejskie