Jesteś tutaj:

Główna treść strony

110–lecie Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Data: 24.04.2017 r., godz. 15.20   684
21 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste świętowanie 110-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Starosta Grodziski – Marek Wieżbicki.
Wydarzenia rozpoczęły się o godz. 13.30 przemarszem pocztu sztandarowego szkoły w towarzystwie uczniów, rodziców, absolwentów, zaproszonych gości, samorządowców oraz mieszkańców do kościoła św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Tam o godz. 14.00 rozpoczęła się Msza święta. Po niej uczestnicy obchodów powrócili do gmachu szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości jubileuszowych. Na początku odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor placówki – Cezary Skalski. Przedstawił historię szkoły, podkreślając na każdym etapie jej rozwoju bardzo ważną rolę nauczycieli, wychowawców, którzy przekazywali uczniom nie tylko wiedzę, ale i kształtowali system wartości oraz sposób rozumienia świata. „Trudno być obojętnym wobec miejsca, gdzie pozostawiło się część swojego życia” – dodał dyrektor.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele kuratorium oświaty. Wicekurator Andrzej Sosnowski, podkreślił, że „grodziska szkoła jest zauważalna wśród innych placówek na Mazowszu. A obchodzony Jubileusz to także historia tradycji przekazywania wiedzy i myśli oraz kultywowania najważniejszych wartości”.

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim został uhonorowany nagrodą „Pro Mazovia”, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji. W imieniu marszałka województwa nagrody wręczyły przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bożena Żelazowska oraz radna sejmiku województwa mazowieckiego – Dorota Stalińska. Głos zabrał także Starosta Grodziski, który podkreślił, że „jako absolwent szkoły, dziękuje pedagogom za wysiłek przekazywania wiedzy i kształtowania wartości młodego pokolenia”. Życzył ponadto satysfakcji z wykonywania pracy i dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Na spotkanie przybyło bardzo wielu absolwentów placówki oraz radni powiatowi.

Po części oficjalnej zaplanowane były spotkania z nauczycielami, wystawy okolicznościowe, prezentacje osiągnięć szkoły oraz poczęstunek.Fundusze Europejskie