Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dalszy rozwój Szpitala Zachodniego

Data: 27.03.2017 r., godz. 15.45   634
 
Z każdym rokiem Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim notuje coraz lepsze wyniki. Rok 2016 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad 2 mln złotych. W „Rankingu Szpitali” w 2016 roku placówka zajęła wysokie drugie miejsce pomiędzy Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. Od października 2016 roku w naszym szpitalu działa Dom Dziennej Opieki Medycznej. Jest on przeznaczony dla osób powyżej 65.roku życia, których stan zdrowia nie wymaga pobytu na oddziale szpitalnym. Dzienny Dom Opieki Medycznej świadczy w ramach opieki usługi dla pacjentów bezpośrednio po hospitalizacji oraz dla tych, którym w ciągu roku udzielona została pomoc w zakresie leczenia szpitalnego. Cieszy się on ogromnym powodzeniem, pacjenci chętnie uczestniczą w codziennej rehabilitacji, terapii zajęciowej, spotkaniach z dietetykiem, lekarzem i psychologiem.

W 2016 roku oprócz projektu „Stawiamy na DDOM” rozpoczęto realizację drugiego projektu „Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im.św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”.

Jest on dużym wyzwaniem dla Szpitala, dzięki niemu usprawniona zostanie komunikacja z pacjentem, uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta drogą elektroniczną, prowadzenie czatu z rejestratorką obsługującą Punkt Informacyjny i z lekarzem dyżurującym. Prowadzone będzie monitorowanie pacjentów kardiologicznych poza szpitalem. Pacjent otrzyma mobilne urządzenie oraz dostęp do kardiologicznej platformy medycznej. Urządzenie przesyłać będzie badanie EKG do analizy i w przypadku wyników wymagających interwencji nastąpi komunikacja służby medycznej z pacjentem. Na specjalnym koncie pacjenta zapisywane będą wyniki badania, do których dostęp będą mieli lekarze Pracowni Kontroli Stymulatorów.

Absolutną nowością na polskim rynku będą Kioski Medyczne, które będą miały wbudowane rejestratory telemedyczne: EKG, ciśnienia, saturacji i masy ciała. Pacjent samodzielnie wykona badania, które trafią do centrum telemedycznego, skąd będą mogły być pobrane do oceny i interpretacji przez wykwalifikowany personel medyczny. Kioski medyczne pozwolą na oszczędności czasu pacjenta i personelu medycznego, bez posiadania skierowania pacjent wykona sam podstawowe badania. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku. Jego całkowita wartość wynosi ponad 8,5 ml zł.

W II kwartale tego roku, rozpocznie się modernizacja SOR-u w ramach kolejnego projektu w ramach, którego utworzona zostanie druga Sala obserwacyjna, monitorowana, z oddzielną opieką pielęgniarsko – lekarską po to, aby pacjenci nie musieli leżeć na wewnętrznym korytarzu SOR-u na kozetkach lub fotelach. SOR wyposażony zostanie w nowy sprzęt a stary zostanie wymieniony.

Szpital Zachodni czyni też starania, by uruchomić oddział położniczo - ginekologiczny. Obecnie jest już gotowy projekt ze specyfikacją na jego utworzenia wraz z pododdziałem neontologicznym. Gotowy jest już wykaz niezbędnego sprzętu do wyposażenia oddziału. Jeszcze w tym miesiącu wniosek za pośrednictwem systemu IOWISZ zostanie przekazany do wojewody mazowieckiego celem wydania stosownej opinii. Z punktu widzenia mieszkanek powiatu to bardzo dobra informacja. Wpieramy ten projekt, ponieważ zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków dla przyszłych rodzących matek i profesjonalnej opieki neonatologicznej jest naszym priorytetem.

Są jeszcze inne plany na rozwój placówki. Szpital złożył wniosek o dofinansowanie zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego dla pacjentów znajdujących się w SOR. Czekamy na jego rozstrzygnięcie.

W planach Szpitala znajduje się termomodernizacja całego budynku oraz budowa lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szpital przystąpił do konkursu ogłoszonego przez NFZ na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie Profilaktyki Raka Piersi - etap pogłębionej diagnostyki i Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - etap pogłębionej diagnostyki. Czekamy na rozstrzygniecie Konkursu.

Co roku powiat grodziski będący organem założycielskim szpitala czyni znaczące wydatki inwestycyjne, by placówka mogła lepiej służyć mieszkańcom naszego powiatu.

W 2016 roku został zakupiony m.in. ultrasonograf z kompletem niezbędnych sond dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych, aparat RTG Szpital otrzymuje od powiatu finansowanie w wysokości ponad 1 mln złotych rocznie na niezbędne inwestycje, co przekłada się również na dodatni wynik finansowy.
Fundusze Europejskie